Przykazanie Ojca

Był raz ojciec, który miał siedmiu synów. Gdy zestarzał się i rozchorował, pewnego dnia, czując, że nadszedł jego czas, wezwał do siebie wszystkich synów i rzekł:

– Niech każdy z was pójdzie i przyniesie po jednej witce.


Synowie zrobili, jak kazał ojciec. Rzekł on wtedy:

–Teraz zbierzcie i zwiążcie te wici razem.

Synowie wykonali jego polecenie . Starzec zwrócił się wtedy do starszego syna:

– Weź, synu, tę wiązkę i spróbuj ją przełamać.

Syn z całej siły starał się złamać rózgę na kolanie, ale mu się nie udało. Ojciec kazał spróbować również pozostałym synom, jednak ich wysiłki były próżne. Rzekł wtedy ojciec:

– Rozdzielcie te wici i spróbujcie przełamać je pojedynczo.

Spróbowali, jak kazał, i udało im się złamać każdą witkę. Wówczas starzec zwrócił się do nich:

– Spójrzcie, moi synowie. Jeżeli będziecie zżyci jak te siedem połączonych witek, wspierając się, szanując się i żyjąc w zgodzie – ludzie nie wzgardzą wami. Jeżeli rozdzielicie się – będzie słabi i łatwo będzie was złamać, łatwo pokonać. Bez wzajemnego wsparcia, trudniej wam będzie przejść przez życie. Rodzina to siła, więc żyjcie zgodnie i w przyjaźni.